Για πολλούς ανθρώπους, ο αγώνας να συνδεθούν με τους άλλους ξεκινά από ένα πρωταρχικό επίπεδο και σχετίζεται με την έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την ικανότητά τους να ξεκινήσουν αλλά και να διατηρήσουν ουσιαστικές συζητήσεις. Θέματα, όπως θετικές αναμνήσεις από το παρελθόν, η ανταλλαγή ουσιαστικών, διασκεδαστικών και συναρπαστικών εμπειριών που συμβαίνει στη ζωή τους ή ελπίδων, ονείρων και οραμάτων για το μέλλον, μπορούν να τους βοηθήσουν να νιώσουν καλύτερα εξοπλισμένοι για να διαχειριστούν και να αναπτύξουν πραγματικές συζητήσεις με τους ανθρώπους που έχουν γύρω τους. Έτσι, η μικρή ενίσχυση της εμπιστοσύνης που αισθάνονται προς τον εαυτό τους μπορεί να τους κάνει πιο θετικούς στο να προσεγγίσουν τους άλλους και αυτό μπορεί να βελτιώσει και την πιθανότητα το εγχείρημά τους να στεφθεί με επιτυχία.