Η βελτίωση της ποιότητας της επικοινωνίας μας με τους ανθρώπους στη ζωή μας απαιτεί δουλειά, αλλά είναι μια επένδυση που προσφέρει υψηλότερο ποσοστό απόδοσης απ’ ό, τι θα μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε.

Η δημιουργία γνήσιας επαφής με τους άλλους, η αίσθηση ότι γινόμαστε αποδεκτοί και σεβαστοί από τους ανθρώπους στη ζωή μας και η αίσθηση ότι ανήκουμε στις οικογένειες και τις κοινότητές μας και σε άλλες ομάδες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, όλα έχουν ισχυρό και θετικό αντίκτυπο στη συναισθηματική μας υγεία και ψυχική ευεξία.